تبلیغات
بصیرت - میخواهی خدا رسوایت نکند؟!
 
بصیرت
افسران جوان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
درباره وبلاگایمیل: hamidjeshni@gmail.com

مدیر وبلاگ : مدیر وب

پایگاه اینترنتی سربندهای خاکی

نظرسنجی
لطفا با شرکت در نظر سنجی ما را در پویاتر کردن این وبلاگ یاری رسانیدسه شنبه 13 خرداد 1393 :: نویسنده : مدیر وب
راز

حضرت على "علیه السلام" مى فرمایند: پیروزى در گرو احتیاط است و راز احتیاط به كار انداختن اندیشه است و جوهر اندیشه نگهدارى رازهاست.


در این مقاله با همین موضوع با دو اصل دیگر از اصول مدیریت و رهبری از دیدگاه نهج البلاغه آشنا می شویم:

اصل راز دارى

حضرت على "علیه السلام" مى فرمایند: الظفر بالحزم و الحزم باجاله الراى و الراى بتحصین الاسرار

'پیروزى در گرو احتیاط است و راز احتیاط به كار انداختن اندیشه است و جوهر اندیشه نگهدارى رازهاست.' [معادیخواه، عبدالمجید، فرهنگ آفتاب، جلد 5، ص 2576]

مدیر به منظور انتخاب اصلح از میان كاركنان نیاز به جمع آورى اطلاعات از شایستگى، توانایى، استعداد، هوش، تجارب و سوابق خوب و بد افراد دارد. در صورتى كه این اطلاعات در میان سازمان پراكنده شود و یا حتى به خود شخص گفته شود، ممكن است موجبات آثار روانى و واكنش نامطلوب را فراهم سازد. براى این اصل در آموزش مهارت ها و فنون مشاوره و راهنمایى اهمیت بسیارى قائلند.

حضرت على "علیه السلام" در نامه به مالك اشتر مى فرمایند: و باید از رعیت كسى را بیش از همه دور و دشمن داشته باشى كه به گفتن زشتى هاى مردم اصرار دارد، زیرا مردم را عیوب و زشتى هایى است كه سزاوارتر كس براى پوشاندن آنها، حاكم است. پس آنچه از زشتى هاى مردم به تو پوشیده است پى مكن كه بر توست پوشیدن آنچه بر تو آشكار شود. و خدا بر آنچه از تو پنهان است حكم مى فرماید، پس تا مى توانى زشتى را بپوشان كه بپوشاند زشتى تو را كه دوست مى دارى از رعیت پنهان دارى.' [بهرنگى، محمد رضا، مدیریت آموزشى و آموزشگاهى، ص 250]

امام على "علیه السلام" در خصوص مهار زبان مى فرمایند: لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه [شهیدى، سید جعفر، ترجمه نهج البلاغه، ص 367]
لغزش هاى مومنان را جستجو نكنید، زیرا هر كس كه لغزش هاى برادرش را جستجو كند، خداوند لغزش هایش را دنبال مى كند و هر كس را كه خداوند لغزش هایش را دنبال كند، رسوایش مى سازد، گر چه در درون خانه اش باشد

'زبان خردمند در پس دل اوست و دل نادان پس زبان او'

و این از معنى هاى شگفت و شریف است و مقصود امام "علیه السلام" این است كه: 'خردمند زبان خود رها نكند تا كه با دل خویش مشورت كند و با اندیشه خود راى زند. و نادان را آنچه بر زبان آید و گفته اى كه بدان دهان گشاید بر اندیشیدن و راى درست را بیرون كشیدن سبقت گیرد. پس چنان است كه گویى زبان خردمند پیرو دل اوست و دل نادان پیرو زبان او.'

و این معنى به لفظى دیگر از آن حضرت روایت شده است كه:

دل بى خرد در دهان اوست و زبان خردمند در دل او و معنى هر دو یكى است".

رازدارى و سرپوش گذاردن بر اسرار مردم و عیوب انسان ها یكى از وظایف حاكم و از اصول حیاتى و انسان ساز اسلام است.

راز داری

على علیه السلام براى بیان این اصل اسلامى مى فرمایند: الوالى احق من سترها...

مالك را به رازدارى و سرپوش گذاشتن بر خطاها و عیوب مردمان تحت حكومت فرمان مى دهد و از تحقیق و تجسس از اسرار پنهانى مردم برحذر مى دارد و مى فرماید:

'هم چنان كه خود نمى خواهى و حاضر نیستى كه اسرارت را كسى بداند، تو نیز حاضر به افشاى اسرار پنهانى مردم نباش.'

در همین زمینه از قول امام صادق "علیه السلام" به نقل از رسول الله "صلی الله علیه و آله" مى خوانیم:

لا تطلبوا عثرات المومنین... "اصول كافى، ج 2، ص 265"

لغزش هاى مومنان را جستجو نكنید، زیرا هر كس كه لغزش هاى برادرش را جستجو كند، خداوند لغزش هایش را دنبال مى كند و هر كس را كه خداوند لغزش هایش را دنبال كند، رسوایش مى سازد، گر چه در درون خانه اش باشد. [فاضل لنكرانى، محمد، آئین كشوردارى از دیدگاه امام على "علیه السلام" ص 118]

منقول است كه چهار پادشاه به ملاقات یكدیگر رسیدند و در یك مجمع جمع شدند. راى هند، خاقان چین، كسرى عجم و قیصر روم، و همه در مذمت سخن گفتن و مدح خاموشى متفق گشتند یكى از ایشان گفت من هرگز از خاموشى پشیمان نشده ام، اما بسیار بر سخنى كه گفته ام پشیمانى خورده ام و دیگرى گفت هرگاه من كلمه اى را گفتم او مالك من مى شود و دیگر مرا اختیارى از آن نیست و مادامى كه نگفته ام مالك و صاحب اختیار آنم و سیم گفت عجب دارم از براى متكلم، چه اگر كلامى بر خود او برگردد ضرر به او مى رساند و اگر برنگردد نفعى به او نمى رساند. چهارم گفت به رد آنچه نگفته ام قادرترم از رد آنچه گفته ام. [نراقى، ملا احمد، معراج السعاده، ص 427]

شهید مطهرى در این باره مى گوید: صرف جاذبه و دافعه داشتن و حتى قوى بودن جاذبه و دافعه براى اینكه شخصیت قابل ستایش باشد، كافى نیست، بلكه دلیل اصلى شخصیت است و شخصیت هیچ كس دلیل خوبى او نیست. تمام رهبران و لیدرهاى جهان حتى جنایتكاران حرفه اى از قبیل چنگیز و معاویه افرادى بوده اند كه هم جاذبه داشته اند و هم دافعه. تا در روح كسى نقاط مثبت نباشد، هیچ گاه نمى تواند هزاران نفر سپاهى را مطیع خویش سازد و مقهور اراده ى خود گرداند. تا كسى قدرت رهبرى نداشته باشد، نمى تواند مردم را این چنین به دور خویش گرد آورد

اصل داشتن جاذبه و دافعه

مدیر یا رهبر باید بتواند افراد زیادى را جذب كند و در هنگام لزوم افرادى را دفع نماید. آنچه مسلم است كه قوه ى جاذبه مدیر باید از نیروى دافعه او بیشتر باشد. كسانى كه به دلایل مختلف مثل سردى و تندى رفتار، عدم سازش و ناتوانى مهار احساسات خود، باعث دلسردى و پراكندگى انسان ها مى شوند، رهبران خوبى نیستند. در حالى كه جذب افراد باید با سهولت بیشتر انجام گیرد، نباید افراد را به سادگى از دست داد. على "علیه السلام" مى فرمایند:

اعجز الناس من عجز عن اكتساب الاخوان و اعجز منه من ضیع من ظفر به منهم "حكمت شماره 12"

'عاجزترین فرد كسى است كه در یافتن دوست ناتوان باشد و از او ناتوان تر كسى است كه دوستان به دست آورده را از دست بدهد.'

البته باید توجه داشت كه ملاك جذب و دفع حق است و هر رهبرى كه جاذبه زیادى داشته باشد، الزاما كارش حق نیست. شهید مطهرى در این باره مى گوید:

'صرف جاذبه و دافعه داشتن و حتى قوى بودن جاذبه و دافعه براى اینكه شخصیت قابل ستایش باشد، كافى نیست، بلكه دلیل اصلى شخصیت است و شخصیت هیچ كس دلیل خوبى او نیست. تمام رهبران و لیدرهاى جهان حتى جنایتكاران حرفه اى از قبیل چنگیز و معاویه افرادى بوده اند كه هم جاذبه داشته اند و هم دافعه. تا در روح كسى نقاط مثبت نباشد، هیچ گاه نمى تواند هزاران نفر سپاهى را مطیع خویش سازد و مقهور اراده ى خود گرداند. تا كسى قدرت رهبرى نداشته باشد، نمى تواند مردم را این چنین به دور خویش گرد آورد.'

آنچه از این سخن برمى آید این است كه داشتن نیروى جاذبه و دافعه از ویژگى هاى رهبرى است و جاذبه و دافعه رهبر مسلمان بر اساس حق و عدالت مى باشد.

نوع مطلب : مذهبی، فرهنگی ، 
برچسب ها : بصیرت - رازداری - رسوایی - تهمت - افترا - بنده - خدا - آخرت - قیامت - خیانت - دروغ - فساد،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
سه شنبه 13 خرداد 1393 11:00 ق.ظ
با سلام، وقت بخیر.

چند قالب جدید و شکیل با موضوعات مختلف(فوتبالی، مذهبی، عاشقانه، موسیقی و عمومی) برای وبلاگ نویسان در سایت 1style قرار داده شد:

http://1style.ir/category/theme/

می توانید دانلود کرده و استفاده نمائید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی، خوشحال میشیم اگه دیدگاه و نظرات زیباتون رو با ما در میان بگذارید

JavaScript Codes script type=”text/javascript” src=”http://azjensekhoda.com/wp-content/uploads/2012/06/vozo_logo.js?type=df&name=eh4&top=0&right=0″>